Thêm tiền tố và hậu tố vào văn bản

Thêm Tiền Tố Và Hậu Tố Vào Văn Bản

Nếu phải thêm tiền tố và hậu tố cho văn bản của một đoạn ngắn thì đơn giản. Tuy nhiên, nếu dữ liệu của bạn nhiều thì việc làm tay lại không hề phù hợp và tốn thời gian. Tất nhiên, bạn hoàn toàn có thể sử dụng công cụ thêm tiền tố và hậu tố tự động của Random.com.vn! 

Hướng dẫn thêm tiền tố và hậu tố vào mỗi dòng

Trong trường hợp bạn nhận được một danh sách dài khoảng vài trăm dòng và bạn muốn thêm tiền tố (prefix) và hậu tố (suffix) thì có 2 cách: một là thêm bằng tay thủ công, 2 là dùng công cụ thêm tiền tố và hậu tố tự động. Cách nào làm nhanh hơn thì mình áp dụng vào công việc để rút ngắn thời gian cũng như tạo sự chuyên nghiệp. 

Cách 1: Thêm tiền tố và hậu tố bằng Excel

Đối với dân văn phòng thường xuyên sử dụng Excel bạn có thể sử dụng hàm nối chuỗi như CONCATENATE thì việc xử lý cũng khá đơn giản. Nhập hàm = CONCATENATE (“Food -“, A1) trong ô trống, giả sử là C1, và sau đó kéo ô để tự động điền công thức vào các ô khác. Tất cả các ô đã được thêm vào tiền tố cụ thể. Hình ảnh minh họa:

Cách 2: Thêm tiền tố và hậu tố bằng Random.com.vn

Bước 1: Nhập danh sách dữ liệu

 

Bước 2: Điền ký tự tiền tố và hậu tố

Bước 3: Phần mềm đã trả về kết quả đã thêm tiền tố và hậu tố. Bạn bấm sao chép và dán vào văn bản cần lưu trữ nha. 

 

Cám ơn bạn đã sử dụng công cụ thêm tiền tố và hậu tố của chúng tôi!

Scroll to Top
small_c_popup.png

Learn how we helped 100 top brands gain success.

Let's have a chat