Chia nhóm ngẫu nhiên – Random Group

Chia Nhóm Ngẫu Nhiên Random Group

Cách chia:

Số nhóm trưởng

Trong một vài tình huống nếu phải chia nhóm ngẫu nhiên mà bạn không biết phải làm thế nào cho công bằng. Hãy dùng tiện ích Random group của Random.com.vn. Vừa đơn giản, dễ sử dụng lại cho ra kết quả nhanh chóng.

Công cụ chia nhóm ngẫu nhiên này có thể làm gì?

Việc chia nhóm ngẫu nhiên có thể áp dụng trong các tình huống: Chia nhóm ngẫu nhiên để thuyết trình, chia nhóm ngẫu nhiên để đi team building, chia nhóm ngẫu nhiên để chơi trò chơi, chia nhóm để làm nhiệm vụ,…

Tiện ích chia nhóm ngẫu nhiên online này giúp cho bạn:

  • Chia một danh sách các thành viên thành nhiều nhóm/đội 1 cách ngẫu nhiên (random) theo số lượng thành viên mà bạn cài đặt

  • Chọn ra nhóm trưởng / đội trưởng cho mỗi nhóm

  • Xuất ra tệp CSV để bạn sẽ xem trên Excel hoặc Google Sheets hoặc tạo bản in ấn

Hướng dẫn chia nhóm ngẫu nhiên tại Random.com.vn

Random.com.vn đã setup sẵn cho bạn một công cụ chia nhóm ngẫu nhiên trực tuyến. Bạn hoàn toàn có thể chia ngẫu nhiên danh sách thành nhiều nhóm. Việc chia nhóm bằng phần mềm vô cùng đơn giản,  hợp lý & công bằng, rất nhanh & hiệu quả, cùng lúc đó hỗ trợ xuất sang Excel sau khi nhóm.

Hướng dẫn cách dùng: 

Nhập tên từng thành viên => Tích chọn (số lượng nhóm, số lượng thành viên mỗi nhóm) => Chọn nhóm trưởng (hay không) => Bấm chia nhóm.

Phần mềm sẽ tự động hiện danh sách nhóm và cho phép bạn lưu file về máy tính.

Nhóm ngẫu nhiên được sử dụng trong các hoạt động hoặc bữa tiệc khác nhau & thành viên được chia một cách khách quan, ngẫu nhiên thành một vài nhóm cụ thể. Công cụ tiện ích online này có thể hoàn thành việc nhóm ngẫu nhiên chỉ bằng một cú bấm chuột, rất tiện lợi & rất nhanh.

Nó có thể sẽ được sử dụng không chỉ để nhóm danh sách người mà còn để nhóm ngẫu nhiên các mục khác nhau, chẳng hạn như nhóm ngẫu nhiên vật nuôi, nhóm ngẫu nhiên trái cây và nhóm ngẫu nhiên các danh sách không giống nhau.

Hướng dẫn Random Group trên Excel

Bạn đang có một danh sách họ tên từng thành viên và muốn chia ngẫu nhiên một cách nhanh chóng nhất thì bạn hoàn toàn có thể hoàn toàn tạo Random chia nhóm trên phần mềm Excel có trên máy tính dựa trên hàm sau:

Trên Excel bạn chia 2 cột là Name và Group. Trong cột Name bạn điền danh sách các tên thành viên, còn trong cột Group bạn dán giá trị như sau:

=CHOOSE(RANDBETWEEN (1,3), “Group A”, “Group B”, “Group C”)

Ứng dụng chia nhóm ngẫu nhiên vào những trường hợp nào?

Rất nhiều trường hợp trong cuộc sống bạn cần phải chia nhóm ngẫu nhiên. Ví dụ như:

  • Chia nhóm ngẫu nhiên trong lớp học

  • Chia nhóm chơi trò chơi

  • Chia nhóm ngẫu nhiên công ty tạo team building

  • Chia đội bóng đá giải

  • Chia nhóm trực vệ sinh

  • Chia nhóm ngẫu nhiên trong thi đấu

  • ….

Tất cả các trường hợp đều có thể thực hiện trong vài giây chỉ bằng 1 cú click chuột!

Scroll to Top
small_c_popup.png

Learn how we helped 100 top brands gain success.

Let's have a chat