Về chúng tôi

Random.com.vn là nền tảng cung cấp trình tạo số ngẫu nhiên, giúp bạn lựa chọn một hoặc nhiều số một cách công bằng và chính xác. Đây không chỉ là một dịch vụ miễn phí mà còn là một sản phẩm của chúng tôi mà còn đem lại trải nghiệm tuyệt vời cho người sử dụng.

Sứ mệnh

Random.com.vn cung cấp những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dễ dàng tiếp cận khách hàng mục tiêu hơn trên môi trường Internet, giúp Khách hàng tăng doanh số, tiết kiệm ngân sách quảng cáo, tiết kiệm nguồn nhân lực

Tầm nhìn

Random.com.vn định vị trở thành thương hiệu dẫn đầu về giải pháp hỗ trợ truyền thông Online. Tạo dựng hệ sinh thái đồng bộ mạnh mẽ với nhiều giải pháp khác nhau

Scroll to Top
small_c_popup.png

Learn how we helped 100 top brands gain success.

Let's have a chat